/* */

 

 • Home afbeeldingen
  Opdrachten

  Altijd een zware bestuurlijke en/of financiële component.
  Onderzoek, advies en tijdelijk management.

  Lees verder

 • Home afbeeldingen
  Opdrachtgevers

  Vooral actief voor lagere overheden (gemeenten en provincies). Daarnaast veel opdrachten voor social profit-organisaties.

  Lees verder

 • Home afbeeldingen
  Medewerkers

  Twee directeuren, twaalf kernteamleden.

  Lees verder

Hordijk & Hordijk BV

Bureau voor advies, onderzoek en tijdelijk management

 

w

Sinds 1997

Actief sinds 1997. Opgeteld ruim 350 opdrachtgevers. Niet iedereen, maar wel het overgrote deel tevreden.

%

2.300 opdrachten

In totaal bijna 2.300 afgeronde opdrachten. De meeste daarvan met meer dan marginale maatschappelijke relevantie.

Opdrachten

Altijd een zware bestuurlijke en/of financiële component. Zie hieronder enkele voorbeelden.

Tijdelijk management.

Ad-interim vervulling van functies in directie en management. Veel ervaring bij diverse overheden en organisaties voor social profit. Geen bla-bla, wel blijvend resultaat.

Onderzoek.

Vaak in hectische en bestuurlijk gevoelige omstandigheden: gedegen en geborgd feitenonderzoek. Met gevoel voor, maar tegelijk niet gehinderd door persoonlijke of bestuurlijke verhoudingen.

Control.

Gericht verbeteren van de interne beheersing binnen grotere organisaties. Van meerjarig begroten tot leren werken met (betere) tussentijdse rapportages. Inrichten en verankeren interne maatregelen (AO-IC).

Advies.

Op velerlei terrein: inhoudelijk-strategisch, bij mogelijke fusies of reorganisaties, primair financieel of juist dominant beleidsmatig. Veel ervaring op alle bestuurlijke niveaus. Relevant en goed inzetbaar netwerk.

Opdrachtgevers

Vooral actief voor lagere overheden (gemeenten en provincies).

Daarnaast veel opdrachten voor organisaties, die zijn gericht op social profit (in onze termen: geld als middel, niet als einddoel).

Opdrachtgevers in domeinen als jeugdzorg, onderwijs, milieu en ruimtelijke ordening, kinderopvang, welzijn, bibliotheken en publieke gezondheidszorg.

Referenties – op alle niveaus en in alle domeinen – zijn uiteraard voorhanden.

Medewerkers

 

Peter Hordijk

Mr drs Peter Hordijk

Jurist en bestuurskundige. Zeer ervaren overheidsmanager en adviseur. Bekend en deskundig op alle bestuurlijke niveaus. Zorgt voor rust en resultaten tegelijk.

 0654 264 627 
E-mail Peter

Frank Hordijk

Ir drs Frank Hordijk RA

Technisch bedrijfskundige, econoom en registeraccountant. Scherpe analyticus, soepele communicator. Van zeer diverse markten thuis (ook buiten overheid en social profit).

 0650 270 673 
E-mail Frank

 Kernbezetting en associates

Wil Schelvis
Onderzoeker-controller-bestuurder

06 441 625 41
wil@hordijk.org

Patrick Laan
Controller

06 460 820 72
patrick@hordijk.org

Ir Peter Prins
Adviseur-onderzoeker-projectmanager

06 250 768 88
prins@hordijk.org

Jan Pierik
Adviseur (duidelijkwelzijn.nl)

06 539 019 92
jan@hordijk.org

Ing. Gerald Schaapman
Adviseur (ICT)

06 539 184 78
gerald@hordijk.org

Drs Pieter Kok RA
Onderzoeker-adviseur (RA)

0654 – 291 262
pieter@hordijk.org

Gerben de Jong MBA
Adviseur (duidelijkwelzijn.nl)

06 188 122 19
gerben@hordijk.org

Clarien Bonda
Adviseur (duidelijkwelzijn.nl)

06 223 763 71
clarien@hordijk.org

Recep Corduk
Controller-adviseur

0616 491 682
recep@hordijk.org

Christa van Leeuwen MSc
Controller

06 135 688 29
christa@hordijk.org

Mr Evert Jansen
Adviseur-onderzoeker (jurist)

06 280 711 97
evert@hordijk.org

Drs Annemarie Komduur RA
Onderzoeker-adviseur (RA)

annemarie@hordijk.org

Ter informatie

 • informatie
 • informatie

Hordijk & Hordijk BV staat bekend om het leveren van kwaliteit. Die begint bij een deugdelijke formulering van iedere opdracht: altijd schriftelijk, bovendien altijd op basis van een primaire analyse van onze kant (met tenminste één voorafgaand persoonlijk contact).

Als er aspecten in een opdracht meespelen, waarin wij minder goed thuis zijn, dan (1) zoeken wij in overleg een specialist uit ons netwerk of (2) zien wij gemotiveerd van die opdracht af.

Onze associates opereren vanuit een eigen onderneming of zijn elders in loondienst. U kunt hun namen dus ook ‘zelfstandig’ tegenkomen. Bij opdrachten van Hordijk & Hordijk BV ligt de eindverantwoordelijkheid voor ieders inzet uiteraard uitsluitend bij de directie van ons bureau.

Hordijk & Hordijk BV hanteert algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (dossiernummer 11033207). Die voorwaarden worden op verzoek toegezonden of kunnen worden gedownload door hier te klikken.

Een door veel opdrachtgevers gestelde ‘algemene voorwaarde’ wordt door Hordijk & Hordijk BV onverkort ingevuld: het bureau boekt sinds het eerste verslagjaar (1997) jaarlijks positieve resultaten, kent mede daardoor een stevige vermogenspositie en is gefinancierd met uitsluitend eigen middelen van de twee directeuren-eigenaren.

Contact

Heeft u een vraag, verzoek of reactie?

Bel (0345 – 533 083), stuur een e-mail of gebruik het contactformulier.

Uw naam*

Uw email*

Onderwerp

Uw bericht

* verplicht veld

Contact informatie

 • ontdek-culemborg-hordijk
 • , Pelmolenweg 47
 • , 4105 XM Culemborg
 • O 0345 533 083
 • @ info@hordijk.org