Opdrachten

Altijd een zware bestuurlijke en/of financiële component.
Onderzoek, advies en tijdelijk management.

Hordijk & Hordijk B.V.

Bureau voor advies, onderzoek en tijdelijk management

Sinds 1997

Actief sinds 1997. Opgeteld ruim 350 opdrachtgevers. Niet iedereen, maar wel het overgrote deel tevreden.

2.500 opdrachten

In totaal ruim 2.500 afgeronde opdrachten. De meeste daarvan met meer dan marginale maatschappelijke relevantie.

Persoonlijk contact

Bel Peter Hordijk, bel Frank Hordijk, stuur een e-mail of gebruik het contactformulier.

Opdrachten

Altijd een zware bestuurlijke en/of financiële component. Zie hieronder enkele voorbeelden.

Tijdelijk management.

Ad-interim vervulling van functies in directie en management. Veel ervaring bij diverse overheden en organisaties voor social profit. Geen bla-bla, wel blijvend resultaat.

Onderzoek.

Vaak in hectische en bestuurlijk gevoelige omstandigheden: gedegen en geborgd feitenonderzoek. Met gevoel voor, maar tegelijk niet gehinderd door persoonlijke of bestuurlijke verhoudingen.

Control.

Gericht verbeteren van de interne beheersing binnen grotere organisaties. Van meerjarig begroten tot leren werken met (betere) tussentijdse rapportages. Inrichten en verankeren interne maatregelen (AO-IC).

Advies.

Op velerlei terrein: inhoudelijk-strategisch, bij mogelijke fusies of reorganisaties, primair financieel of juist dominant beleidsmatig. Veel ervaring op alle bestuurlijke niveaus. Relevant en goed inzetbaar netwerk.

Opdrachtgevers

Vooral actief voor lagere overheden (gemeenten en provincies).

Daarnaast veel opdrachten voor organisaties, die zijn gericht op social profit (in onze termen: geld als middel, niet als einddoel).

Opdrachtgevers in domeinen als jeugdzorg, onderwijs, milieu en ruimtelijke ordening, kinderopvang, welzijn, bibliotheken en publieke gezondheidszorg.

Referenties – op alle niveaus en in alle domeinen – zijn uiteraard voorhanden.

Medewerkers

foto Peter Hordijk

Mr drs Peter Hordijk

Jurist en bestuurskundige. Zeer ervaren overheidsmanager en adviseur. Bekend en deskundig op alle bestuurlijke niveaus. Zorgt voor rust en resultaten tegelijk.

Foto Frank Hordijk

Ir drs Frank Hordijk RA

Technisch bedrijfskundige, econoom en registeraccountant. Scherpe analyticus, soepele communicator. Van zeer diverse markten thuis (ook buiten overheid en social profit).

Kernbezetting en associates

Peter van Loon

Onderzoeker

06 212 950 09
vanloon@hordijk.org

Jan Pierik

Adviseur (duidelijkwelzijn.nl)

06 539 019 92
jan@hordijk.org

Gerben de Jong MBA

Adviseur (duidelijkwelzijn.nl)

06 188 122 19
gerben@hordijk.org

Mr Evert Jansen

Adviseur-onderzoeker (jurist)

06 280 711 97
evert@hordijk.org

Patrick Laan

Controller

06 460 820 72
patrick@hordijk.org

Ing. Gerald Schaapman

Adviseur (ICT)

06 539 184 78
gerald@hordijk.org

Clarien Bonda

Adviseur (duidelijkwelzijn.nl)

06 223 763 71
clarien@hordijk.org

Daniël Hordijk

Junior-onderzoeker

06 425 29 654
daniel@hordijk.org

Ir Peter Prins

Adviseur-onderzoeker-projectmanager

06 250 768 88
prins@hordijk.org

Drs Pieter Kok RA

Onderzoeker-adviseur (RA)

0654 – 291 262
pieter@hordijk.org

Recep Corduk

Controller-adviseur

0616 491 682
recep@hordijk.org

Ter informatie

mooi-culemborg-hordijk
hordijk-advies-overheid
treinwiel-culemborg-hordijk

Hordijk & Hordijk B.V. staat bekend om het leveren van kwaliteit. Die begint bij een deugdelijke formulering van iedere opdracht: altijd schriftelijk, bovendien altijd op basis van een primaire analyse van onze kant (met tenminste één voorafgaand persoonlijk contact).

Als er aspecten in een opdracht meespelen, waarin wij minder goed thuis zijn, dan (1) zoeken wij in overleg een specialist uit ons netwerk of (2) zien wij gemotiveerd van die opdracht af.

Onze associates opereren vanuit een eigen onderneming of zijn elders in loondienst. U kunt hun namen dus ook ‘zelfstandig’ tegenkomen. Bij opdrachten van Hordijk & Hordijk B.V. ligt de eindverantwoordelijkheid voor ieders inzet uiteraard uitsluitend bij de directie van ons bureau.

Hordijk & Hordijk B.V. hanteert algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (dossiernummer 11033207). Die voorwaarden worden op verzoek toegezonden of kunnen worden gedownload door
hier te klikken

Een door veel opdrachtgevers gestelde ‘algemene voorwaarde’ wordt door Hordijk & Hordijk B.V. onverkort ingevuld: het bureau boekt sinds het eerste verslagjaar (1997) jaarlijks positieve resultaten, kent mede daardoor een stevige vermogenspositie en is gefinancierd met uitsluitend eigen middelen van de twee directeuren-eigenaren.

Contact

Heeft u een vraag, verzoek of reactie?

Bel (0345 – 533 083), stuur een e-mail of gebruik het contactformulier.


    Contact informatie

    Logo Hordijk & Hordijk